საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 27 აპრილის შუალედური არჩევნები

#52 ბაღდათი - მაჟორიტარული სისტემით

<< უკან
52 4. დათო შარაბიძე - 14 (0.12%)
”ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია”
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 2383 (21.12%)
პოლიტიკური გაერთიანება ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9. პაატა ბაკურაძე - 39 (0.35%)
”სამართლიანი საქართველოსთვის”
19. ლაშა თამაზაშვილი - 5 (0.04%)
პოლიტიკური მოძრაობა ”თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა”
36. არჩილ იოსელიანი - 14 (0.12%)
პოლიტიკური გაერთიანება ”საქართველოს მშრომელთა საბჭო”
41. პაატა კიკნაველიძე - 6975 (61.81%)
საარჩევნო ბლოკი ”ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება”
42. რომან რობაქიძე - 751 (6.65%)
საინიციატივო ჯგუფი
43. ზურაბ მსხვილიძე - 1104 (9.78%)
საინიციატივო ჯგუფი
 
ოლქი # უბანი #
521 4. დათო შარაბიძე - 5 (0.9%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 74 (13.31%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.18%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 1 (0.18%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 384 (69.06%)
42. რომან რობაქიძე - 37 (6.65%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 54 (9.71%)
522 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 112 (20.82%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.19%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 202 (37.55%)
42. რომან რობაქიძე - 198 (36.8%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 25 (4.65%)
523 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 100 (19.76%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.4%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 3 (0.59%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 305 (60.28%)
42. რომან რობაქიძე - 61 (12.06%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 35 (6.92%)
524 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 100 (21.69%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 1 (0.22%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.22%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 281 (60.95%)
42. რომან რობაქიძე - 23 (4.99%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 55 (11.93%)
525 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 236 (48.36%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.41%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.2%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 207 (42.42%)
42. რომან რობაქიძე - 22 (4.51%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 20 (4.1%)
526 4. დათო შარაბიძე - 3 (0.76%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 122 (30.96%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.25%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 236 (59.9%)
42. რომან რობაქიძე - 8 (2.03%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 24 (6.09%)
527 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 47 (18.65%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.4%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.4%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 117 (46.43%)
42. რომან რობაქიძე - 24 (9.52%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 62 (24.6%)
528 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 99 (20.97%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 324 (68.64%)
42. რომან რობაქიძე - 18 (3.81%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 31 (6.57%)
529 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 116 (22.97%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.2%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 332 (65.74%)
42. რომან რობაქიძე - 21 (4.16%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 35 (6.93%)
5210 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 57 (31.84%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 105 (58.66%)
42. რომან რობაქიძე - 3 (1.68%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 14 (7.82%)
5211 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 101 (18.17%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.36%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.18%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 396 (71.22%)
42. რომან რობაქიძე - 18 (3.24%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 38 (6.83%)
5212 4. დათო შარაბიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 58 (8.62%)
9. პაატა ბაკურაძე - 5 (0.74%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.3%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 394 (58.54%)
42. რომან რობაქიძე - 20 (2.97%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 193 (28.68%)
5213 4. დათო შარაბიძე - 2 (0.29%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 41 (5.89%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.29%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 612 (87.93%)
42. რომან რობაქიძე - 9 (1.29%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 30 (4.31%)
5214 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 86 (18.82%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.44%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 1 (0.22%)
36. არჩილ იოსელიანი - 2 (0.44%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 316 (69.15%)
42. რომან რობაქიძე - 11 (2.41%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 39 (8.53%)
5215 4. დათო შარაბიძე - 1 (0.18%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 141 (26.01%)
9. პაატა ბაკურაძე - 3 (0.55%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 356 (65.68%)
42. რომან რობაქიძე - 3 (0.55%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 38 (7.01%)
5216 4. დათო შარაბიძე - 1 (0.2%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 183 (36.75%)
9. პაატა ბაკურაძე - 4 (0.8%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 252 (50.6%)
42. რომან რობაქიძე - 24 (4.82%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 34 (6.83%)
5217 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 105 (39.03%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.37%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.37%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 110 (40.89%)
42. რომან რობაქიძე - 42 (15.61%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 10 (3.72%)
5218 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 51 (28.81%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.56%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 75 (42.37%)
42. რომან რობაქიძე - 27 (15.25%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 23 (12.99%)
5219 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 105 (51.22%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 89 (43.41%)
42. რომან რობაქიძე - 3 (1.46%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 8 (3.9%)
5220 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 31 (17.71%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.57%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 105 (60%)
42. რომან რობაქიძე - 20 (11.43%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 18 (10.29%)
5221 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 45 (23.44%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.52%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 124 (64.58%)
42. რომან რობაქიძე - 7 (3.65%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 15 (7.81%)
5222 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 23 (8.21%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.71%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 1 (0.36%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 197 (70.36%)
42. რომან რობაქიძე - 15 (5.36%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 42 (15%)
5223 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 62 (14.59%)
9. პაატა ბაკურაძე - 2 (0.47%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 1 (0.24%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 262 (61.65%)
42. რომან რობაქიძე - 69 (16.24%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 29 (6.82%)
5224 4. დათო შარაბიძე - 1 (0.26%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 19 (4.88%)
9. პაატა ბაკურაძე - 4 (1.03%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 272 (69.92%)
42. რომან რობაქიძე - 10 (2.57%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 83 (21.34%)
5225 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 113 (29.97%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 176 (46.68%)
42. რომან რობაქიძე - 25 (6.63%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 63 (16.71%)
5226 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 50 (12.2%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 1 (0.24%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 308 (75.12%)
42. რომან რობაქიძე - 17 (4.15%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 34 (8.29%)
5227 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 74 (21.26%)
9. პაატა ბაკურაძე - 1 (0.29%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 246 (70.69%)
42. რომან რობაქიძე - 2 (0.57%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 25 (7.18%)
5228 4. დათო შარაბიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვლადიმერ წიქორიძე - 32 (12.08%)
9. პაატა ბაკურაძე - 0 (0%)
19. ლაშა თამაზაშვილი - 0 (0%)
36. არჩილ იოსელიანი - 0 (0%)
41. პაატა კიკნაველიძე - 192 (72.45%)
42. რომან რობაქიძე - 14 (5.28%)
43. ზურაბ მსხვილიძე - 27 (10.19%)