საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 27 აპრილის შუალედური არჩევნები

#54 სამტრედია - მაჟორიტარული სისტემით

<< უკან
54 5. ემზარი შუბლაძე - 3963 (18.69%)
პოლიტიკური გაერთიანება ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
9. გოჩა ბაძგარაძე - 33 (0.16%)
”სამართლიანი საქართველოსთვის”
19. ბადრი გოგელაშვილი - 19 (0.09%)
პოლიტიკური მოძრაობა ”თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა”
36. მორისონი ქობულია - 26 (0.12%)
პოლიტიკური გაერთიანება ”საქართველოს მშრომელთა საბჭო”
41. გიორგი კახიანი - 17163 (80.94%)
საარჩევნო ბლოკი ”ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება”
 
ოლქი # უბანი #
541 5. ემზარი შუბლაძე - 56 (10.69%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.19%)
41. გიორგი კახიანი - 467 (89.12%)
542 5. ემზარი შუბლაძე - 90 (23.2%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.26%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.26%)
41. გიორგი კახიანი - 296 (76.29%)
543 5. ემზარი შუბლაძე - 55 (13.72%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 346 (86.28%)
544 5. ემზარი შუბლაძე - 74 (14.92%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.2%)
41. გიორგი კახიანი - 421 (84.88%)
545 5. ემზარი შუბლაძე - 98 (18.7%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.19%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.19%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 424 (80.92%)
546 5. ემზარი შუბლაძე - 73 (14.2%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.19%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 440 (85.6%)
547 5. ემზარი შუბლაძე - 97 (15.52%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.16%)
41. გიორგი კახიანი - 527 (84.32%)
548 5. ემზარი შუბლაძე - 111 (22.79%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.41%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 374 (76.8%)
549 5. ემზარი შუბლაძე - 183 (33.83%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.18%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 357 (65.99%)
5410 5. ემზარი შუბლაძე - 125 (20.29%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 2 (0.32%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 489 (79.38%)
5411 5. ემზარი შუბლაძე - 68 (14.17%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.42%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 2 (0.42%)
41. გიორგი კახიანი - 408 (85%)
5412 5. ემზარი შუბლაძე - 59 (14.97%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.25%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 334 (84.77%)
5413 5. ემზარი შუბლაძე - 62 (13.54%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.22%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.22%)
41. გიორგი კახიანი - 394 (86.03%)
5414 5. ემზარი შუბლაძე - 61 (14.02%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.23%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 373 (85.75%)
5415 5. ემზარი შუბლაძე - 61 (18.1%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.3%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.3%)
41. გიორგი კახიანი - 274 (81.31%)
5416 5. ემზარი შუბლაძე - 116 (27.88%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.24%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 299 (71.88%)
5417 5. ემზარი შუბლაძე - 65 (21.17%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 242 (78.83%)
5418 5. ემზარი შუბლაძე - 76 (15.42%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.2%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.2%)
41. გიორგი კახიანი - 415 (84.18%)
5419 5. ემზარი შუბლაძე - 50 (17.79%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 231 (82.21%)
5420 5. ემზარი შუბლაძე - 89 (25.87%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.29%)
41. გიორგი კახიანი - 254 (73.84%)
5421 5. ემზარი შუბლაძე - 95 (22.73%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 323 (77.27%)
5422 5. ემზარი შუბლაძე - 59 (9.53%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.32%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 558 (90.15%)
5423 5. ემზარი შუბლაძე - 121 (24.9%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.21%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 364 (74.9%)
5424 5. ემზარი შუბლაძე - 78 (22.54%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 268 (77.46%)
5425 5. ემზარი შუბლაძე - 66 (11.56%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.35%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 2 (0.35%)
41. გიორგი კახიანი - 501 (87.74%)
5426 5. ემზარი შუბლაძე - 93 (17.03%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.37%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.18%)
41. გიორგი კახიანი - 450 (82.42%)
5427 5. ემზარი შუბლაძე - 116 (20.86%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.36%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 2 (0.36%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.18%)
41. გიორგი კახიანი - 435 (78.24%)
5428 5. ემზარი შუბლაძე - 144 (20.87%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 3 (0.43%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.14%)
41. გიორგი კახიანი - 542 (78.55%)
5429 5. ემზარი შუბლაძე - 49 (10.25%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 3 (0.63%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.21%)
41. გიორგი კახიანი - 425 (88.91%)
5430 5. ემზარი შუბლაძე - 69 (19.83%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.29%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.29%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 277 (79.6%)
5431 5. ემზარი შუბლაძე - 80 (31.01%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.39%)
41. გიორგი კახიანი - 177 (68.6%)
5432 5. ემზარი შუბლაძე - 30 (23.44%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 98 (76.56%)
5433 5. ემზარი შუბლაძე - 40 (21.74%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 144 (78.26%)
5434 5. ემზარი შუბლაძე - 167 (30.25%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.18%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.18%)
41. გიორგი კახიანი - 383 (69.38%)
5435 5. ემზარი შუბლაძე - 139 (25.98%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 396 (74.02%)
5436 5. ემზარი შუბლაძე - 44 (14.01%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.32%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 269 (85.67%)
5437 5. ემზარი შუბლაძე - 39 (16.96%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 191 (83.04%)
5438 5. ემზარი შუბლაძე - 20 (14.81%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 115 (85.19%)
5439 5. ემზარი შუბლაძე - 67 (13.24%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.2%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.2%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 437 (86.36%)
5440 5. ემზარი შუბლაძე - 58 (14.39%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 2 (0.5%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 2 (0.5%)
41. გიორგი კახიანი - 341 (84.62%)
5441 5. ემზარი შუბლაძე - 107 (20.62%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.19%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.19%)
41. გიორგი კახიანი - 410 (79%)
5442 5. ემზარი შუბლაძე - 157 (31.59%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.2%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 2 (0.4%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.2%)
41. გიორგი კახიანი - 336 (67.61%)
5443 5. ემზარი შუბლაძე - 68 (17.22%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.25%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 326 (82.53%)
5444 5. ემზარი შუბლაძე - 92 (22.49%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 2 (0.49%)
41. გიორგი კახიანი - 315 (77.02%)
5445 5. ემზარი შუბლაძე - 33 (11%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 267 (89%)
5446 5. ემზარი შუბლაძე - 79 (17.48%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.22%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.22%)
41. გიორგი კახიანი - 371 (82.08%)
5447 5. ემზარი შუბლაძე - 34 (14.05%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.41%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.41%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 206 (85.12%)
5448 5. ემზარი შუბლაძე - 76 (15.97%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 400 (84.03%)
5449 5. ემზარი შუბლაძე - 17 (7.26%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 0 (0%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 1 (0.43%)
36. მორისონი ქობულია - 0 (0%)
41. გიორგი კახიანი - 216 (92.31%)
5450 5. ემზარი შუბლაძე - 57 (18.04%) ოქმი
9. გოჩა ბაძგარაძე - 1 (0.32%)
19. ბადრი გოგელაშვილი - 0 (0%)
36. მორისონი ქობულია - 1 (0.32%)
41. გიორგი კახიანი - 257 (81.33%)